Tarpininkų sąrašas.

Išskiriami priklausomis ir nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai: nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai privalo būti įtraukti į viešąjį vartojimo kreditų tarpininkų sąrašą, kurį tvarko Lietuvos bankas; priklausomi vartojimo kredito tarpininkai gali atstovauti vieną ar kelis vartojimo kredito davėjus. Priežiūros institucija atsisako įrašyti asmenį į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą, jeigu asmuo: neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų; nepateikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, duomenų ir arba informacijos, priežiūros institucijai paprašius pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, duomenis ir arba informaciją, reikalingus sprendimui priimti, per priežiūros institucijos nurodytą terminą.

tarpininkų sąrašas

Kas yra vartojimo kreditų tarpininkas? Išskiriami priklausomis ir nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai: nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai privalo būti įtraukti į viešąjį vartojimo kreditų tarpininkų sąrašą, kurį tvarko Lietuvos bankas; priklausomi tarpininkų sąrašas kredito tarpininkai gali atstovauti vieną ar kelis vartojimo kredito davėjus.

Tokie tarpininkai turi būti įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių tarpininkų sąrašą.

tarpininkų sąrašas

Vartojimo kredito tarpininkų veiklą reglamentuoja LR Vartojimo kredito įstatymas. Ką reiškia narystė kredito unijoje?

tarpininkų sąrašas

Taip pat nariai turi teisę balsuoti visuotiniuose kredito unijos narių susirinkimuose ir taip dalyvauti kredito unijos valdyme. Dalyvavimas kredito unijos valdyme yra nario teisė, bet ne pareiga.

tarpininkų sąrašas

Bendrai, kredito unijos nariai neprisiima jokios rizikos, susijusios su kredito unijos veikla. Tačiau svarbu žinoti, kad kredito unijos veiklos nesėkmės atveju nariai rizikuoja prarasti turimus pajus. Kas yra centrinė kredito unija?

tarpininkų sąrašas

Centrinė kredito unija atlieka eilę svarbių funkcijų: Atlieka vienijamų kredito unijų veiklos priežiūrą ir inspektavimus; Renka įmokas į kredito unijų Stabilizacinį fondą, jį valdo ir administruoja; Teikia kredito unijoms svarbias paslaugas: kuria ir administruoja svarbiausias informacines sistemas, rengia unijų darbo tvarkas, rengia ir įgyvendina grupės rinkodaros strategiją, konsultuoja kredito unijas įvairiais veiklos klausimais ir pan.