Savivalda » Mokyklos taryba

 

Marina Žebelienė, tarybos pirmininkė

Jolanta Pliatkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui    

Sonata Birbalienė, profsąjungos pirmininkė

Lina Šlepetienė, tėvų atstovė

Milda Grauslienė, tėvų atstovė

Lina Studencova, tėvų atstovė

Greta Naumeckytė, 8 klasės mokinė

Gabrielė Kmitaitė, 6 klasės mokinė