Savivalda » Mokinių taryba

Tikslas – vienyti mokyklos mokinius bendrai pilietiškai, kūrybiškai veiklai puoselėjant demokratinį mokyklos valdymą  ir mokinių socialinius emocinius įgūdžius.

         

Uždaviniai:

 

 1. Atstovauti ir ginti mokinių interesams mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos vadovais;

 2. Puoselėti mokyklos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes;

 3. Inicijuoti ir organizuoti talkas, pilietines ir prevencines akcijas;

 4. Įgyvendinti Sveikos mokyklos veiklas.

 

Mokinių tarybos narių sąrašas:

 

1. Gabrielė Kmitaitė 8 kl. mokinių tarybos pirmininkė;

2. Liveta Burniauskaitė 8 kl.;

3. Erlandas Mantvydas 7 kl.;

4. Skaistė Šlepetytė 6 kl.;

5. Kamilė Stalmokaitė 5 kl.;

6. Raidas Jušas 10 kl.

 

 

Mokinių tarybos veiklos nuostatai