Savivalda » Metodinė taryba

 

  2017–2018 m. m. metodinė grupė:

 

Jolanta Pliatkienė – atsakinga už metodinį darbą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Sonata Birbalienė – pradinių klasių vyr. mokytoja, 1–8 klasių metodinio būrelio pirmininkė;

Birutė Kerbedytė – KVA įsivertinimo grupės narė;

Loreta Zalialova – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių metodinio būrelio pirmininkė.