Savivalda » Metodinė taryba

 

  2018–2019 m. m. metodinė grupė:

 

Jolanta Pliatkienė – lietuvių kalbos vyr. mokytoja, atsakinga už metodinį darbą

Nariai:

Sonata Birbalienė – pradinių klasių vyr. mokytoja, 1–10 klasių metodinio būrelio pirmininkė;

Birutė Kerbedytė – KVA įsivertinimo grupės narė;

Violeta Bartkienė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių metodinio būrelio pirmininkė.