Paslaugos » Vaiko gerovės komisija

 

 

Vaiko gerovės komisija:

 

Jolanta Pliatkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

Birutė Kerbedytė, mokytoja, sekretorė – atsakinga už mokinių maitinimą;

Rasa Palionienė, sveikatos priežiūros specialistė – atsakinga už vaikų sveikatos priežiūrą;

Vidas Mišeikis, logopedas – atsakingas už specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą;

Kristina Tomasaitė Jasinskienė, psichologė – įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais;

Marina Žebelienė, bibliotekininkė, mokyklos tarybos pirmininkė – atsakinga už mokyklos ir kaimo bendruomenės bendradarbiavimą;

Sonata Birbalienė, pradinių klasių mokytoja, mokytojų metodinės grupės pirmininkė – atsakinga už mokytojų, klasės auklėtojų bendradarbiavimą.

 

Vaiko gerovės komisijos 2018–2019 m. m. veiklos planas