Paslaugos » Mokinių maitinimas

Maitinimą organizuoja Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras. Ugdymo įstaiga dalyvauja Vaisių ir daržovių bei Pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Tiekėjų sąrašas: (informacija ruošiama)

Valgiaraščiai: (mokyklos valgiaraštis išvežtas derinti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą)

7–18 metų mokiniams valgiaraštis

Informacija rengiama

5–6 metų vaikams valgiaraštis

Informacija kuriama

2–4 metų vaikams valgiaraštis

Informacija rengiama