Naujienos

Lapkričio 6 d.
Lapkričio 6 d.

         Konferencija "Socialinė ir emocinė sveikata Lietuvos geros mokyklos kontekste" buvo skirta sveikatą stiprinančių mokyklų 25-mečiui. Konferencijoje buvo aptarta daug svarbių ir aktualių temų, aiškintasi, kokia pagalba teikiama, kaip mokyklos tobulėjo, kokios jų patirtys, įžvalgos. Taip pat daug naudingo sužinota dirbant sekcijose, kur buvo diskutuojama temomis: "Vadovų veiklos indėlis stiprinant psichinę ir emocinę sveikatą ugdymo įstaigoje", "Pedagogų ir tėvų partnerystė, ugdant vaikų socialinę ir emocinę sveikatą ikimokyklinėje įstaigoje", "Mokyklos psichologinis mikroklimatas ir jo įtaka mokinių mokymuisi ir savijautai".  Laikas prabėgo turiningai ir naudingai.