Naujienos

Balandžio 25 d.
Balandžio 25 d.

         Mokiniai  ruošėsi etninės kultūros pamokai apie pavasarį gamtoje, apie žmogaus ir vaikų veiklas tuo metų laiku, taip pat aiškinosi, ar panašūs papročiai vyravo visoje Lietuvoje. Su prailgintos grupės vadove M. Žebeliene rinko medžiagą apie paukščius, juos piešė. Su savo klasių mokytojomis  rinko medžiagą, ruošė šokius ir žaidimus, kuriuos žaisdavo piemenėliai. Edukacinė veiklos metu mokytoja R. Jurjonienė pasakojo apie Jurgines, apie piemenėlių darbus ir rūpesčius. Mokiniai pristatė savo surinktą medžiagą apie paukščius, vėliau šoko, dainavo, žaidė. Papasakojus mokiniams apie piemenėlių mitybos papročius vaikai buvo pavaišinti kiaušiniene, kokią kepdavo Žemaitijoje patys piemenėliai išginę paukščius ir galvijus į laukus.