Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla » Ikimokyklinio (4–5 m.) ugdymo grupė „Pelėdžiukai“

Aš saugus, kai žinau

  Mokykloje darželyje vykdomas tęstinis vaikų saugaus eismo ugdymo projektas "Aš saugus, kai žinau".

plačiau
Mes sveikuoliai

Visus metus vaikams diegiami sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos įgūdžiai.Vaikams geriau suvokti ugdomąją medžiagą padeda netradiciniai metodai, pramogos, konkursai:

1.Sveikas ir spalvingas kokteilis.

2.Sporto pramogos ir lenktynės.

3.Svogūnas nuo visų ligų sargūnas .

4.Rajoninės "Mažojo futbolo" varžybos.

5.Rajoninis kūrybinių darbelių konkursas "Sveiki pusryčiai".

Vaikų Velykėlės

Balandžio mėnesio įdomiausios kūrybinės ir pramoginės vaikų veiklos akcentas - "Pelėdžiukų" ir  'Smalsučių" grupių organizuojamas šventinis rytmetys  "Vaikų Velykėlės" su dviem "mažais zuikučiais".

"Pelėdžiukų " grupės vaikai kartu su pradinukais dalyvavo respublikiniame konkurse "Velykų margutis". Didžiulius margučius kurti ir puošti tradiciniais ornamentais padėjo ir mamytės. 

     Mišri priešmokyklinio ugdymo "Pelėdžiukų " grupėje ugdomi 3 - 6 metų vaikai. Piešmokyklinio ugdymo programa papildoma vaikų socialinių gebėjimų ugdymo "Zipio draugų" ir "Laikas kartu" programomis.

     Siekiant visapusiško  vaikų gebėjimų ugdymo daug dėmesio skiriama vaikų meninei veiklai.

Vaikų komunikacijos gebėjimai puikiai atsiskleidžia antrus metus grupėje vykdomoje programoje

"Atvažiava žemaituks".

 

Vyr. auklėtoja Violeta Bartkienė