Darbo pasiūlymai

      Reikalingas fizikos mokytojas  7–9 klasėse ir ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 1,1 etato.

      Darbo užmokestis – pagal tarifikaciją. Užmokestis nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių  darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.
     Reikalavimai:
     •    Pretendentai (-ės) turi atitikti  LR Švietimo įstatymo 48 str. keliamus reikalavimus.
     •    Puikūs bendravimo įgūdžiai su vaikais bei tėvais.
     •    Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris.
     •    Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje.
     •    Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.
     •    Ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų išmanymas.

     Reikalingi dokumentai:
    1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
    2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
    3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
    4. Gyvenimo aprašymas.
    5. Motyvacinis laiškas.
    6. Gali būti pateikiamos rekomendacijos.

    Dokumentai  pateikiami iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 15 val., siunčiant el. paštu:  siupariumdc@gmail.com arba į mokyklą sekretorei nuo 8.00 iki 15.00 val.
    Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti konkursui nurodytu el. paštu ar telefonu.  Konkursas 2018-08-28, 9.00 val. Informacija teikiama tel. (8 46) 446322.

    

    Reikalingas psichologas 0,5 etato.

    Darbo užmokestis – pagal tarifikaciją. Užmokestis nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių  darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.
     Reikalavimai:

     •   Išsilavinimas – Aukštasis universitetinis.

     •   Profesinė kvalifikacija – Psichologijos magistras.

     Darbo pobūdis:

     1. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedadgogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje; konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

     2. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius; konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

    Dokumentai  pateikiami iki 2018 m. birželio 28 d. 15 val., siunčiant el. paštu:  siupariumdc@gmail.com arba į mokyklą sekretorei nuo 8.00 iki 15.00 val.
    Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti konkursui nurodytu el. paštu ar telefonu. Konkursas 2018-06-29, 9.00 val. Informacija teikiama tel. (8 46) 446322.

 

(Atnaujinta 2018-06-25)