Apie mokyklą » Misija ir vizija


 

Mokyklos misija

Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, apimantį gerus rezultatus ir prasmingą gyvenimo mokykloje patirtį.

 

Mokyklos vizija:

 

Humaniška, aukštos kultūros ir atvira naujovėms, besiburianti  į nuolatinio mokymo(si) mokyklą;

Tenkinanti individualius mokinio poreikius, stebint asmenybės ūgtį.